Commanderij College
Zoeken


    Mentor en decaan

    Iedere leerling krijgt een mentor, een persoonlijke begeleider. De mentor bespreekt met de leerling hoe het op school gaat en onderhoudt namens de school het contact met de ouders. In speciale gevallen zal de mentor een leerling doorverwijzen naar de teamleider of schoolmaatschappelijk werk. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling en/of ouders.

    Wanneer een leerling vragen heeft over een vervolgopleiding wordt er doorverwezen naar de decaan. Het decanaat helpt bij de keuze voor studie of beroep. Het decanaat heeft allerlei informatiemateriaal en kent scholen. Het decanaat kan de leerling dus goed adviseren in welke richting de leerling verder zou kunnen gaan.

      Decanaat havo/vwo                        Decanaat vmbo