Commanderij College
Zoeken


    Code goed onderwijsbestuur

    Goed onderwijsbestuur is een belangrijk thema voor de samenleving en voor de sector. De beleidsruimte voor de besturen en hun instellingen is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Het feit dat ons de zorg is toevertrouwd voor de ontwikkeling van kinderen in de (leerplichtige) leeftijd van 12 tot 18 jaar, geeft een grote verantwoordelijkheid voor de invulling van die ruimte. Door middel van de code geeft de sector aan op een verantwoorde wijze met deze vrijheid om te gaan en zich maximaal in te spannen haar zorgplichten naar behoren uit te voeren. Deze code is opgesteld door de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad en valt onder de werking van de code.

    Klokkenluidersregeling
    Een van de regelingen waarover de school volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO moet beschikken, is een klokkenluidersregeling. Deze regeling maakt het belanghebbenden mogelijk zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de instelling kenbaar te maken.

      Code goed onderwijsbestuur          Integriteitscode              Klokkenluidersregeling