Commanderij College
Zoeken


    Klachtenprocedure

    Door de Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert is een officiële klachtenprocedure vastgelegd. De klachtenprocedure gaat ervan uit, dat eerst geprobeerd wordt met betrokkenen het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld met de docent of met de mentor. Als dat niet lukt, kan het conflict voorgelegd worden aan de leidinggevende. Dat kan de teamleider of de directeur zijn.

    Mocht het probleem dan nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie van de school. Vooraf is het belangrijk om te weten dat de school ook een externe klachtenregeling heeft: de ORION Klachtencommissie Onderwijs (OKC). De OKC neemt een klacht als regel pas in behandeling nadat de klachtafhandeling op schoolniveau is doorlopen.

    Betreft de klacht een eindexamensituatie van de leerling dan kunt u zicht richten tot de examencommissie. Betreft de klacht een situatie rond bevordering naar aanleiding van het eindrapport van de leerling dan wordt de situatie besproken in de revisievergadering. De vertrouwenspersonen in school kunnen u eventueel begeleiden bij het bespreekbaar maken van een klacht.  

      Download de klachtenprocedure Commanderij College           Download het reglement klachtencommissie ORION