Commanderij College
Zoeken


  Medezeggenschapsraad

  De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van leerlingen, ouders en personeel. De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de raad instemmings- of adviesrecht.

  Statuut

  De werkwijze en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad is vastgelegd in de statuten van de MR. Elke twee jaar wordt bekeken of die statuten wijziging behoeven.
  Download hieronder het medezeggenschapssstatuut en het reglement:
  Medezeggenschapsstatuut
  Medezeggenschapsreglement

  Activiteitenplan

  Download het activiteitenplan van de medezeggenschapsraad voor schooljaar 2017-2018.

  Notulen
   
  Klik hier om de notulen van de MR in te zien.

  Samenstelling
  In de medezeggenschapswet voor scholen is bepaald dat het aantal ouder en het aantal leerlingen binnen de MR gelijk moet zijn. De samenstelling van de MR op het Commanderij College bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. 

  Personeel (PMR)    

  Miriam Bremmers - voorzitter      

  havo/vwo

  Leo van Alphen 

   

  vmbo-G

  Ad van de Broek

   

  pro

  Christine van de Laar

   

  havo/vwo

  Annelies Otten

   

  oop

  Monique Verheijen

   

  oop

  Jacqueline van Zoggel

   

  vmbo-L

  Natasja van Vugt

   

  vmbo-G

  Ouders (OMR)                         Leerlingen (LMR)        
  Hans van Sleeuwen havo/vwo     Meike Hendriks havo/vwo 
  Janine Habraken havo/vwo     Dirk van Hoeij havo/vwo
  Frans-Joseph van de Burgt     vmbo-G     (nog in te vullen) vmbo-G
  (nog in te vullen) vmbo-G     (nog in te vullen) vmbo-L

  Contact
  Wilt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad, stuurt u dan een mail naar: mr@commanderijcollege.nl