Commanderij College
Zoeken


  Medezeggenschapsraad

  De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van leerlingen, ouders en personeel. De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de raad instemmings- of adviesrecht.

  Statuut

  De werkwijze en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad is vastgelegd in de statuten van de MR. Elke twee jaar wordt bekeken of die statuten wijziging behoeven.
  Download hieronder het medezeggenschapssstatuut en het reglement:
  Medezeggenschapsstatuut
  Medezeggenschapsreglement

  Activiteitenplan

  Download het activiteitenplan van de medezeggenschapsraad voor schooljaar 2017-2018.

  Notulen
   
  Klik hier om de notulen van de MR in te zien.

  Samenstelling

  In de medezeggenschapswet voor scholen is bepaald dat het aantal ouder en het aantal leerlingen binnen de MR gelijk moet zijn. De samenstelling van de MR op het Commanderij College bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De verschillende locaties van het Commanderij College zijn hierbij vertegenwoordigd. 

   

  Contact
  Wilt u meer weten over de samenstelling van de MR of contact opnemen met de Medezeggenschapsraad, stuurt u dan een mail naar: mr@commanderijcollege.nl