Commanderij College
Zoeken


  Magister

                    Magister                            


  Let op:

  Magister Web werkt op de PC het beste met Google Chrome. Alleen Internet Explorer op de computer? Dan werkt Magister het beste met versie 10 of hoger, met alle Java scripts ingeschakeld. Magister 5 werkt alleen op een PC via Internet Explorer, versie 10 of hoger, met alle Java scripts ingeschakeld en/of Safari. Silverlight werkt niet meer i.c.m. Chrome en Mozilla Firefox.

  Handleidingen
  Ouders: inschrijven ouderavond (update volgt z.s.m.)
  Ouders: digitale leermiddelen

  Magister APP
  Voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen naast Magister Web gebruik maken van de Magister APP. De APP is ontwikkeld voor gebruikers van Apple en Android. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de leverancier van Magister.

  Algemene tips bij gebruik van de APP
  Controleer regelmatig of er updates beschikbaar zijn in de Playstore (Android) en de App store (IOS).Het is verstandig om op je smartphone of tablet de openstaande APP met regelmaat te sluiten. Ook op het moment dat de APP niet meer reageert zorgt het sluiten van de APP meestal voor de oplossing.

  Een aandachtspunt voor ouder(s)/verzorger(s): Als u de APP al in gebruik heeft en er komt opnieuw een kind uit uw gezin op school, dan is het, voor een goede werking,  nodig de Magister APP te verwijderen en opnieuw op uw device te zetten.

  Voor gebruikers van Maestro (docenten) geldt dat zij regelmatig moeten synchroniseren om zo steeds de meest actuele informatie van Magister in de APP voorhanden te hebben.

  Hulp nodig?
  Raadpleeg bij (inlog)problemen eerst bij de FAQs (veelgestelde vragen).
  Staat uw antwoord er niet bij: stuur dan een mail naar de helpdesk.


  Privacy-wetgeving leerlingen 18 jaar en ouder
  In het kader van de privacy-wetgeving hebben ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 18 jaar en ouder geen automatisch inzage-recht in Magister. De leerling moet zelf deze toestemming geven en kan, vanaf het moment dat hij of zij 18 wordt, in Magister aangeven of de ouder inzage mag hebben in zijn of haar gegevens. De leerling kan in Magister bij "Instellingen" deze toestemming geven. Ook het inschrijven voor de ouderavond voor leerlingen van 18 jaar en ouder kan dus alleen als de leerling toestemming heeft gegeven voor inzage van zijn of haar gegevens! Let op: Als er door de leerling geen toestemming in Magister is gegeven, is het voor de school niet toegestaan om de ouder via een andere weg te voorzien van de nodige gegevens, dat geldt ook voor een inschrijving voor de ouderavond. Overleg hierover dus tijdig met u (bijna) meerderjarige kind.

  Huiswerkregistratie in Magister
  Op het Commanderij College krijgt Magister een steeds grotere rol binnen ons leerlingvolgsysteem. Zo wordt Magister ook ingezet voor het registeren van huiswerk en toetsen. Uitgangspunt is, dat het huiswerk door docenten tijdens de les aan leerlingen wordt opgegeven. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het juist noteren daarvan in zijn of haar agenda. Daarnaast wordt het huiswerk in Magister geregistreerd. Het doel daarvan is ondersteunend en informerend. Er kunnen door de leerling, hun ouders/verzorgers en docenten, géén rechten worden ontleend aan in Magister geregistreerd huiswerk. Op dit moment is het nog te vroeg om Magister leidend te laten zijn voor de huiswerkregistratie. Aan leerlingen in hogere leerjaren wordt overigens steeds minder huiswerk per les opgegeven. Deze leerlingen werken vaak met studiewijzers, waardoor de leerlingen zelf moeten plannen. Dit is een belangrijk als voorbereiding op het vervolgonderwijs.