Commanderij College
Zoeken


    Schoolgids

    Jaarlijks verschijnt er een schoolgids met daarin belangrijke informatie. Deze schoolgids is niet alleen voor huidige ouders en leerlingen interessant, maar zeker ook voor ouders van kinderen die nog een schoolkeuze moeten maken. Onderwerpen die onder andere besproken worden in de schoolgids zijn leerlingbegeleiding, activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school. Klik hier om de schoolgids te downloaden. 

    Lessentabellen 
    Hier vind je de lessentabellen.