Commanderij College
Zoeken


Commanderij College - vmbo Gemert

Op vmbo pro Gemert staat een goede voorbereiding op de toekomst centraal. Dit begint natuurlijk bij een solide basis. Binnen het vmbo worden alle worden alle leerwegen aangeboden. Leerlingen kunnen hier terecht voor de theoretische, gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerwegen.

Ook leerlingen die een indicatie hebben voor leerweg ondersteunend onderwijs kunnen hier terecht, want met ingang van het schooljaar 2019-2020 is praktijkonderwijs op deze locatie gevestigd. Lees daar meer over onder het kopje ‘Praktijkschool’.

In de eerste klas van het vmbo maken onze leerlingen kennis met de verschillende profielen. In klas 2 wordt een definitieve beroepsrichting gekozen. Er is een keuze uit de profielen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Groen en Zorg & Welzijn (Z&W). Ieder profiel heeft een eigen gebouwdeel of paviljoen; dat maakt onze school duidelijk en overzichtelijk. 

Door het vroege kiezen voor profielen worden leerlingen goed opgeleid en gaan zij de diepte in bij de diverse vakken. Dit maakt dat er tijd en ruimte overblijft om aan het einde van het studie een extra stage of een extra keuzevak te volgen. Hierdoor kunnen leerlingen meer bezig zijn met hun toekomst wat motivatie met zich meebrengt.

De ontwikkeling van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Daarom onderscheiden wij ons door een goede en persoonlijke begeleiding waarbij wij de driehoek ouders, leerlingen en school belangrijk vinden. Door het voeren van coachingsgesprekken en leerlingen te begeleiden in hun keuzes willen wij de sterke kanten van onze leerlingen naar voren brengen zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Het leren kiezen uit zich bijvoorbeeld  ook in het bewust volgen van extra aangeboden uren in de vakken Nederlands, wiskunde en Engels tijdens het zogeheten kwt (keuzewerktijd). De leerling krijgt hierdoor de gelegenheid een persoonlijke leerroute samen te stellen steeds is samenspraak met zijn of haar coach.  

Daarnaast bieden wij onze leerlingen een veilige school met benaderbare docenten, zodat iedere leerling tot zijn recht kan komen. Na het volgen van een opleiding op vmbo pro Gemert zijn onze leerlingen klaar voor een mooie toekomst in een vervolgopleiding of in het werkveld.