Commanderij College
Zoeken


Schakelklas

Wat is een schakelklas?

In de schakelklas worden tien tot veertien leerlingen geplaatst met een vmbo-basis advies met LWOO. De leerlingen volgen het reguliere programma.

 

Welke leerlingen kunnen in aanmerking komen voor de schakelklas?

Leerlingen waarbij extra ondersteuning nodig is om te kijken of het niveau vmbo-basis haalbaar is. Tijdens het eerste leerjaar wordt bekeken waar de leerling, gezien zijn ontwikkeling en kansen op succes, binnen ons college het beste past.  

 

Op welke locatie bevindt zich de schakelklas?

De schakelklas is op de locatie vmbo Gemert.

 

Hoe ziet het lesprogramma eruit en wie zijn de docenten?

Alle theorielessen worden in één lokaal gegeven door één vaste docent. De praktijkvakken, beeldende vorming en gym worden door vakdocenten gegeven.

 

Hoe verloopt de aanmelding?

Het Commanderij College bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor de schakelklas vanuit het aanmeldingsdossier van de leerling. Dat gebeurt onder andere op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport en aanvullende gegevens. 


Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u hierover contact opnemen met dhr. van Houtum (hou@commanderijcollege.nl, 0492-370055) of mevr. de Jong (joh@commanderijcollege.nl, 0492-362313).