Commanderij College
Zoeken


Ouders vmbo Gemert

Op vmbo Gemert staat een goede voorbereiding op de toekomst centraal. Dit begint natuurlijk bij een solide basis. Op vmbo Gemert worden alle leerwegen en alle sectoren aangeboden. Leerlingen kunnen hier terecht voor de mavo, gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerwegen. Ook leerlingen die een indicatie hebben voor leerweg ondersteunend onderwijs kunnen op deze locatie terecht. Daarnaast bieden wij onze leerlingen een veilige school met benaderbare docenten, zodat iedere leerling tot zijn recht kan komen. Na het volgen van een opleiding op vmbo Gemert zijn onze leerlingen klaar voor een mooie toekomst in een vervolgopleiding.

Ouderparticipatie
Binnen het Commanderij College hebben wij een ouderraad. De ouderraad van het Commanderij College geeft feedback aan de medezeggenschapsraad en aan de directie over zaken die de school betreffen. Meer informatie over de ouderraad vindt u in het submenu. Naast de ouderraad hebben wij ook een klankbordgroep ouders. De klankbordgroep ouders verkent met de bestuurder onderwerpen die belangrijk zijn voor het Commanderij College voor een wat langere termijn en die de ‘gewone’ schoolse zaken overstijgen.

Op deze pagina’s geven wij informatie over diverse zaken die voor u als ouder belangrijk zijn om te weten.

Kijk verder in het submenu.