Commanderij College
Zoeken


Commanderij College - vmbo Laarbeek

Haal het beste uit jezelf. Door het bieden van goed onderwijs willen wij ervoor zorgen dat elke leerling dit kan doen. Op vmbo Laarbeek kunnen leerlingen terecht voor een theoretisch, gemengde en kaderberoepsgerichte leerweg. Omdat wij uitgaan van de kwaliteit van onze leerlingen willen wij hen stimuleren om extra vakken te volgen. Leerlingen die de theoretisch gemengde leerweg volgen, hebben de mogelijkheid om te kiezen voor vmbo-plus. Zij krijgen dan de kans om twee diploma’s te halen door examen te doen in zeven vakken. Het zevende vak is het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten.

Het Commanderij College stimuleert talent. Een rustige en ontspannen omgeving is cruciaal voor het optimaal ontwikkelen van talent. Ons moderne en transparante gebouw draagt daar deels aan bij. Vmbo Laarbeek is een open school waar scholieren letterlijk en figuurlijk in beeld zijn. Onze school is bovendien kleinschalig en overzichtelijk. Onze docenten kennen de leerling en de leerling kent de docenten. Wij hebben aandacht voor elkaar.

Naast uitdagend onderwijs en een ontspannen omgeving is een goede voorbereiding ook belangrijk voor de toekomst van scholieren. Om te zorgen dat onze leerlingen 100% achter hun keuze staan, hoeven zij pas in het vierde leerjaar een profielkeuze te maken. In de jaren voorafgaand aan deze keuze kunnen onze leerlingen zich zo breed mogelijk oriënteren. Op deze manier weten zij straks precies waar hun sterke kanten liggen en welk beroepenveld écht bij ze past. Voor veel leerlingen is het vmbo een voorbereiding op een vervolgopleiding in het mbo. Door competentiegericht te leren zorgen wij dat de aansluiting met een vervolgopleiding zo soepel mogelijk verloopt, waardoor de leerling goed voorbereid de toekomst in gaat.