Bestuur & Management

De algemeen directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de locaties. De algemeen directeur-bestuurder legt intern verantwoording af aan de raad van toezicht en extern aan het ministerie, de inspectie en aan de maatschappelijke omgeving.

De dagelijkse leiding is in handen van de locatiedirecteuren. De locatiedirecteuren vormen samen met de algemeen directeur-bestuurder het managementteam.

De beloning van de directie en overige medewerkers is gebaseerd op de CAO VO. De CAO Bestuurders VO is van toepassing op de bestuurder. De WNT-verantwoording is te vinden in het jaarverslag.

Managementstatuut

Klik hier om het managementstatuut van het Commanderij College te downloaden. 

Statuten Onderwijsstichting De Peel

Klik hier om de statuten van Onderwijsstichting De Peel te downloaden. Het RSIN van de stichting is 804964014.

Algemeen directeur-bestuurder

De heer Bressers MSc 

Locatiedirecteuren

  • De heer Bakx, De Laarbeecke
  • Mevrouw Simons, Doregraaf
  • De heer Timmermans, Macropedius

Cookie instellingen