Bestuur & Management

De algemeen directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de locaties. De algemeen directeur-bestuurder legt intern verantwoording af aan de raad van toezicht en extern aan het ministerie, de inspectie en aan de maatschappelijke omgeving.

De dagelijkse leiding is in handen van de locatiedirecteuren. De locatiedirecteuren vormen samen met de algemeen directeur-bestuurder het managementteam.

Managementstatuut

Klik hier om het managementstatuut van het Commanderij College te downloaden. 

Statuten stichting VO Gemert en omstreken

Klik hier om de statuten Stichting VO Gemert en omstreken te downloaden. 

Algemeen directeur-bestuurder

De heer Bressers MSc 

Locatiedirecteuren

  • De heer Bakx, De Laarbeecke
  • Mevrouw Simons, Doregraaf
  • De heer Timmermans, Macropedius