Hoge slagingspercentages

Het gemiddelde slagingspercentage op het Commanderij College was dit examenjaar 99%. Met 100% is het aandeel geslaagden op de vmbo-pro-locatie Doregraaf het hoogst. Op De Laarbeecke (vmbo) slaagde 99,4% en op het Macropedius (havo-vwo) was dit 97,7%.

Op locatie Doregraaf wisten alle 213 examenleerlingen het felbegeerde papiertje te behalen. Op De Laarbeecke geldt dit ook voor de leerlingen met de leerwegen gemengd, theoretisch en gemengd/theoretisch. Het slagingspercentage voor de kaderberoepsgerichte leerweg was er 98,4%. Op het Macropedius wist 97,7% van de havoleerlingen te slagen. Op het atheneum was het percentage 96,8. Op het gymnasium slaagde 100% van de examenleerlingen.


Diploma-uitreiking

De examenleerlingen sluiten hun middelbare schooltijd af met een diploma-uitreiking. Op locatie Doregraaf vindt deze plaats op maandag 19 en dinsdag 20 juli. Op De Laarbeecke wordt de diploma-uitreiking op dinsdag 20 en woensdag 21 juli gevierd en op het Macropedius op woensdag 21 en donderdag 22 juli.

Cookie instellingen