(Reglement) Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van het Commanderij College. De Raad heeft een adviserende en toezichthoudende taak op het College van Bestuur en is tevens de werkgever van het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht heeft vier leden:

  • De heer Snijders (voorzitter)
  • Mevrouw Noordermeer
  • Mevrouw Van der Heijden
  • De heer Gerrits
Het reglement van de Raad van Toezicht lezen?