Commanderij College
Zoeken


Ouders vmbo Laarbeek

Door het bieden van goed onderwijs willen wij ervoor zorgen dat elke leerling het beste uit zichzelf kan halen. Op vmbo Laarbeek kunnen leerlingen terecht voor een theoretisch, gemengde en kaderberoepsgerichte leerweg. Voor veel leerlingen is het vmbo een voorbereiding op een vervolgopleiding in het mbo. Door competentiegericht te leren zorgen wij dat de aansluiting met een vervolgopleiding zo soepel mogelijk verloopt, waardoor de leerling goed voorbereid de toekomst in gaat.

Ouderparticipatie
Binnen het Commanderij College hebben wij een ouderraad. De ouderraad van het Commanderij College geeft feedback aan de medezeggenschapsraad en aan de directie over zaken die de school betreffen. Meer informatie over de ouderraad vindt u in het submenu. Naast de ouderraad hebben wij ook een klankbordgroep ouders. De klankbordgroep ouders verkent met de bestuurder onderwerpen die belangrijk zijn voor het Commanderij College voor een wat langere termijn en die de ‘gewone’ schoolse zaken overstijgen.

Op deze pagina’s geven wij informatie over diverse zaken die voor u als ouder belangrijk zijn om te weten.

Kijk verder in het submenu.