Visie en Missie

‘Het Commanderij College: dicht bij jou.' Het is een motto dat ambitie en verantwoordelijkheid uitstraalt. Een belofte ook. Iets wat wij samen waar gaan maken. Dat doen we niet alleen en ook niet eigenwijs. Dat doen we in kritische samenwerking met onze partners in het basisonderwijs en in transparante samenspraak met leerlingen en ouders. Het Commanderij College is immers een ontmoetingsschool… En wie goed doet – goed ontmoet…

Het is onze opdracht om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfbewuste volwassenen. Maar dat kunnen wij niet alleen bewerkstelligen. Daarvoor hebben wij onze omgeving nodig. Samen zorgen we ervoor dat onze leerlingen in een belangrijke levensfase, van 12 tot 18 jaar, de kans hebben om hun talenten te ontdekken, om zich te ontwikkelen. 

Ontmoetingsschool

Het Commanderij College is een ontmoetingsschool. Wij willen dat onze leerlingen leren leren, leren leven en kunnen groeien. Daarvoor moeten we als school de samenwerking opzoeken met de leefwereld om ons heen (regionaal, nationaal en internationaal). 

Leren van buiten naar binnen

Het Commanderij College gelooft in: ‘leren van buiten naar binnen.’ De buitenwereld komt tot leven binnen onze schoolmuren. We brengen actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen de school in, om samen met onze leerlingen te ervaren hoe je je daartoe moet en kunt verhouden. De insteek: ervarend leren en ervaringen delen.  

Een zachte landing –Samenwerking basisonderwijs 

Wij zijn ons ervan bewust dat de leerweg van onze leerlingen start bij het basisonderwijs, daar waar het fundament wordt gelegd. Dat fundament waar wij op willen voortbouwen. Ons uitgangspunt is om samen met het basisonderwijs de toekomst van onze leerlingen te vormen, door te werken met een doorlopende leerweg van 4 tot 18 jaar. 

Ontwikkelingsgericht en perspectiefrijk 

Het Commanderij College richt het onderwijs ontwikkelingsgericht en perspectiefrijk in. Wij willen onze leerlingen helpen om met een open mind, een kritische houding en met een tolerante instelling de wereld om hen heen te ontmoeten. Commanderij College vindt dat leerlingen het recht hebben om van elkaar te verschillen, wij hebben de opdracht om rekening te houden met die verschillen. Denk dan aan verschil in tempo, talent en niveau. Daarom vinden wij het belangrijk om voor een passende leerweg zorg te dragen. 

Driehoek ouder/leerling/onderwijs 

Deze visie op leren en groeien vereist een goed pedagogisch klimaat en een optimale balans tussen het cognitieve aanbod en de structuur van begeleiding en zorg. Het Commanderij College zal de inbreng van de leerlingen en ouders/ verzorgers optimaal benutten om in gezamenlijke verantwoordelijkheid optimaal resultaat te behalen. De leerling zal in toenemende mate eigenaar zijn van zijn/ haar eigen leer- en groeiproces.  

Cookie instellingen