Jaarverslag en jaarrekening

Download hier het jaarverslag en de jaarrekening (2020). 

Het Commanderij College is erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hier vind je gegevens over onze ANBI-status. 
Cookie instellingen