Klachtenprocedure

Wil je een ervaring of klacht delen over onze school? Wij staan open voor het gesprek. Dit geeft ons de kans om verbeteringen door te voeren.

Als er sprake is van een klacht, vragen we je om te proberen dit samen op te lossen. Als dat niet lukt, wordt de kwestie voorgelegd aan een leidinggevende. De volgende stap is het voorleggen aan de klachtencommissie van school. Daarnaast is er ook een externe klachtenregeling: de ORION Klachtencommissie Onderwijs (OKC). Deze externe klachtenregeling komt in beeld, als het niet lukt een probleem binnen de school op te lossen.

Heb je een klacht over de eindexamens? Dan kun je die voorleggen aan de examencommissie. Klachten over het eindrapport worden besproken in de revisievergadering. Vertrouwenspersonen kunnen helpen om een klacht bespreekbaar te maken. 

Je kunt hier de klachtenprocedure van Onderwijsgroep Oost-Brabant bekijken.  

Cookie instellingen