Samenwerkings-verbanden

Het Commanderij College is actief binnen verschillende samenwerkingsverbanden: 

  • Het Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland VO. Leerlingen uit de regio die extra ondersteuning nodig hebben, bieden we gezamenlijk ondersteuning, dicht bij huis. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen.
  • Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk (ORION). Een samenwerkingsverband van dertien scholen die elkaar sterker maken. Je leest er meer over op de website van ORION.  
Cookie instellingen