Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De visie op ondersteuning en passend onderwijs en het daaraan gekoppelde aanbod is per locatie vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Via onderstaande links kan het SOP per locatie worden bekeken. 
Cookie instellingen