Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Als Commanderij College zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem is beschikbaar gesteld door de gemeente en bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Dit is namelijk een taak van de gemeente. 
 
Binnen onze organisatie kunnen de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker ook signalen afgeven in het systeem. Voordat wij een registratie of een signaal doorgeven aan Zorg voor Jeugd, informeren wij altijd eerst de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers. In Zorg voor Jeugd komt geen inhoudelijke informatie over een jeugdige te staan.

Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.
Cookie instellingen