​'Ik laat leerlingen zelf met oplossingen komen'

Op het Commanderij College hebben brugklassers naast een klassenbegeleider een persoonlijk coach. Op deze manier krijgen leerlingen meer aandacht én houden ze de regie over hun leertraject in handen. Een mooie ontwikkeling, vindt Mendy Romme, coach op het vmbo Laarbeek. ‘De motivatie van de leerling is zo het grootst.’

Naam: Mendy Romme  
Functie: coach 
Actief op locatie: De Laarbeecke

Mendy is klassenbegeleider en persoonlijk coach. ‘Als klassenbegeleider richt ik me meer op het groepsproces. Als coach heb ik individuele aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van mijn coachleerlingen’, legt Mendy uit. Het coachschap kan per schoollocatie verschillen. Coaches in Laarbeek stellen samen met de leerlingen leerdoelen op. Mendy: ‘Dat hoeft niet altijd te gaan om het behalen van een cijfer. Het kan ook met de persoonlijke ontwikkeling te maken hebben.’ 
 

Jezelf blijven ontwikkelen als docent bij het Commanderij College

Mendy heeft zichzelf ook ontwikkeld door deze nieuwe stap in haar carrière. Het voeren van de juiste gesprekken is een essentieel onderdeel van het coachschap: ‘We worden getraind op gespreksvaardigheden. Als docent ben je geneigd om met een oplossing te komen, maar wanneer een leerling daar zelf mee komt, is de motivatie vaak het grootst.’ 
 

Positieve ontwikkeling

Mendy ziet het coachschap als een zeer positieve ontwikkeling, waarmee het Commanderij College laat zien dicht bij de leerlingen te staan. ‘Leerlingen hebben één aanspreekpunt en er is sprake van structurele individuele aandacht. We weten nu meteen wat er speelt.’ 
Cookie instellingen