Afronding bestuurlijke fusie

Het Commanderij College in Gemert en Laarbeek en het Willibrord Gymnasium in Deurne ronden op 1 januari 2021 hun bestuurlijke fusie af en gaan samen verder onder de vlag van Onderwijsstichting De Peel. In mei van dit jaar kondigden de twee middelbare scholen het voornemen voor deze samenwerking aan.

Met de bestuurlijke fusie beogen het Commanderij College en het Willibrord Gymnasium elkaar te versterken, door gebruik te maken van ieders expertise op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. De twee scholen behouden hun eigen identiteit en hun huidige onderwijsaanbod. De fusie heeft geen directe gevolgen voor leerlingen. Ook zullen de schoolnamen niet veranderen. De bestuurlijke fusie vindt plaats op basis van een haalbaarheidsonderzoek, dat de afgelopen maanden plaatsvond. De uitkomst van dit onderzoek betekende ‘groen licht’ voor de fusie. Ook stemden de Medezeggenschapsraden (MR) en de Raden van Toezicht van beide scholen in. “We kunnen terugkijken op een positief traject”, zegt bestuurder van het Commanderij College, Arn Bressers. “En we kijken uit naar een mooie toekomst”, aldus Ingrid de Vries, rector-bestuurder van het Willibrord Gymnasium.

Samenwerking
De gesprekken over een intensievere samenwerking met het Jan van Brabant College in Helmond worden in 2021 voortgezet. Inmiddels is daar ook Stichting Internationaal Lokaal en Funderend Onderwijs (SILFO) bij aangehaakt.

Cookie instellingen