Groen licht voor Agora-onderwijs

Na goedkeuring van de medezeggenschapsraad is Agora-onderwijs op het Commanderij College een feit. Vanaf komend schooljaar wordt er op locatie Macropedius in samenwerking met Doregraaf naast het reguliere onderwijs gestart met een Agora-brugklas.

In de Agora groep krijg je op een andere manier les dan in de reguliere klas. Niet de vakken of het onderwijssysteem zijn leidend, maar jouw nieuwsgierigheid! In de Agora groep zit je samen met vmbo, havo en vwo jongeren. In de onderbouw krijg je geen toetsen, overhoringen of huiswerk, maar neem je zelf de leiding over je eigen leren. Er is wel verplichte kennis die je moet hebben. Maar je bepaalt helemaal zelf wat je wil leren aan de hand van challenges en hoe je die wil leren door middel van een leerproces. Je coach zal je hier goed bij begeleiden.

De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. Samen met de coach bepaal je wat zinvol is en wat niet. Het gevolg is dat je zo écht je eigen leerroute volgt. Kortom: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid.

Met name de weg die je aflegt naar je diploma is anders. Uiteindelijk doe je in de bovenbouw gewoon je eindexamen en ontvang je ook een regulier vmbo-, havo-, of vwo-diploma. We bereiden je hierop voor door middel van ervaringsgericht leren. 

Bekijk voor meer informatie de website: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/

Belangstelling
Belangstelling in Agora-onderwijs op het Commanderij College? Je kunt je aanmelden via dit formulier en kiezen voor de Agora-klas!

Vragen? 
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via agora@commanderijcollege.nl 
Cookie instellingen