Locatiedirecteur Peter Bakx neemt afscheid

Locatiedirecteur Peter Bakx neemt na 21 jaar afscheid van het Commanderij College. Hij gaat op 1 augustus met pensioen. “De mensen ga ik het meeste missen.”

“Voor mij hebben de leerlingen altijd centraal gestaan”, omschrijft Peter zijn visie op het onderwijs. Binnen het Commanderij College bekleedde hij meerdere (leidinggevende) functies. De laatste jaren was hij locatiedirecteur van De Laarbeecke, de Commanderij-school in Beek en Donk. “Leerlingen moeten de leiders zijn van hun eigen leerproces, vind ik. Aan docenten de taak om naar hen te luisteren, de les vorm te geven aan de hand van zijn of haar vraag en de leerlingen zelf te laten ontdekken. Je bent als docent kennisoverdrager, maar nóg meer een bruggenbouwer. Die denkwijze heb ik uitgedragen in mijn leiderschap op deze school.” Eén van de zaken die hierdoor (gezamenlijk) ontwikkeld werd, is het keuzemenu op De Laarbeecke, waarbij leerlingen zelf kiezen uit verdieping-, bijspijker- of verbredingslessen.
 

Aandacht voor mensen

Ook in zijn leidinggeven aan medewerkers vindt hij aandacht voor het individu belangrijk. “Hard op de zaak, zacht op de mens”, vat hij het zelf samen. “Dat ga ik dan ook het meeste missen: de mensen. Zij maken dit werk tot wat het is.” Velen zullen Peter ook kennen als iemand met humor en lef. Zijn duik in de vijver bij de school bewijst dat. Nadat in 2015 het slagingspercentage van de examenleerlingen 100% bleek te zijn, kwam hij zijn eigen belofte na en sprong de vijver in. In 2020 deed hij dat nog eens dunnetjes over; toen geen duik in de vijver, maar dankzij enkele emmers water wél een nat pak.
 

Leren in de praktijk

Op locatie De Laarbeecke was het Peter die zorgde voor het kenmerkende ‘open gebouw’: veel ramen, veel open ruimtes. Daarnaast gaf hij een boost een technologie op school: inmiddels heeft de school een eigen mediastudio, is er veel aandacht voor ICT, wordt er met drones gewerkt en zijn er 3D-printers. “En héél belangrijk”, eindigt hij het gesprek over zijn onderwijsvisie. “Ik geloof niet dat leren alleen gebeurt binnen vier muren. Daarom wordt zoveel mogelijk de praktijk opgezocht.”
Cookie instellingen