Meting impact corona op leerlingen

In samenwerking met de GGD wordt de impact gemeten van corona op de gezondheid van jongeren. Dit gaan we doen door het uitzetten van een online vragenlijst onder de scholieren van klas 2 en 4. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd; de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.
 
Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent is aanwezig tijdens de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals de impact van corona op de gezondheid, het welzijn, leefstijl, vrije tijd, en beleving van het onderwijs op school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.
 
Deelname aan de monitor
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens de huidige privacywetgeving.
 
Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!
Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven inzicht in de impact van corona op de gezondheid, het welzijn, leefstijl, vrije tijd, en beleving van het onderwijs op school. Omdat alle GGD’en meedoen zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!
 
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op https://www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd.

Heeft u vragen?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?
Dan kunt u contact opnemen met Team onderzoek door een mail te sturen naar coronamonitor@ggdbzo.nl of kijk bij de veel gestelde vragen op onze website.
Cookie instellingen